2017-2018 Güz Yarıyılı için Üniversitemiz Ders Kayıtlarının Uzatılması İle İlgili Duyuru..

Üniversitemiz yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında süresi içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilere 2 (iki) gün süreyle 26-27 Eylül 2017 tarihleri arasında ders kayıtlarını yapabilmelerine Üniversitemiz Senatosunun 22/09/2017 tarihli ve 24 sayılı toplantısında karar verilmiştir. İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü