2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Duyurusu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            Yurt dışından öğrenci kabulü işlemleri  sonucunda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt  işlemleri asil adayların 11-15 Eylül  2017 tarihleri arasında, asil adaylardan kayıt yaptırmayan olması halinde belirlenen yedek adayların kayıtları da  18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

           

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1- Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan yada Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi",

2- Sınav Sonuç  belgesinin aslı,

3- Pasaportun aslı ve Türkçe'ye çevrili noterden onaylı fotokopisi,

4- Banka dekontu, (Kayıt sırasında  öğrenim ücretinin yatırılacağı banka adı ve hesap numarası verilecektir.)

5-  Türkiye içinde başvuruda bulunan ve herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmiş olup, Üniversitemize kaydolmak isteyen adayların dışındakilerden, Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları "Öğrenim Vizesi",

6- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

7- İkametgah tezkeresi,

8- Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,

9- 4 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı.),

 

OTURUM İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

a)   İlk müracaat edenler için;

İkamet izin başvuru formu (e-ikamet.gov.tr) adresinden alınacaktır.

- 4 adet fotoğraf

- Pasaport fotokopisi (giriş mühürlü sayfa ile birlikte)

- Yabancı Uyruklu Öğrenci bilgi formu( kesin kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci işlerinden alınacaktır)

- Adres bilgisi veya kira kontratı

- 63TL kişi başı ikamet tezkere ücreti ( Kayseri Kaleönü Vergi Dairesine yatırılacak)

- Geçerli sağlık sigortası

b)   Oturma İznini uzatacak olanlar için;

İkamet izin başvuru formu (e-ikamet.gov.tr) adresinden alınacaktır.

- 2 adet fotoğraf

- Eski ikamet belgesi fotokopisi

-Pasaport fotokopisi (giriş mühürlü sayfa ile birlikte)

- Yabancı Uyruklu Öğrenci bilgi formu( kesin kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci işlerinden alınacaktır)

- Nüfustan Adres Bilgileri

- Adliyeden Adli sicil ve Arşiv kaydı

- 63TL kişi başı ikamet tezkere ücreti ( Kayseri Kaleönü Vergi Dairesine yatırılacak)

- Geçerli sağlık sigortası

Oturum izni için istenecek belgelerinde kayıt esnasında getirilmesi gerekmektedir.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5-T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşlığından ayrıldıklarını belirten adayların T.C. vatandaşlığından ayrıldıklarına dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

KAYIT YERİ

Kayıtlar Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezi Binasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır. 

Program Ücretleri Tablosu İçin Tıklayınız