2017-2018 Bahar Yarıyılı için Üniversitemiz Ders Kayıtlarının Uzatılması İle İlgili Duyuru..

Üniversitemiz yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında süresi içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilere 1 (bir) gün süreyle 23 Şubat 2018 Cuma günü için ders kayıtlarını yapabilmelerine Üniversitemiz Senatosunun 20/02/2018 tarihli ve 05 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Not: Çift Anadal programı öğrencileri ders kayıtlarını yaptırmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekmektedir.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü