2017-18 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı Mülakat ve Başvuru Sonuçları

1. 2017-18 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara başvuran adayların mülakat sınavları ilgili komisyonlarca 11-12 Ocak 2018 tarihinde yapılmış ve komisyonlarca Başkanlığımıza gönderilen sonuçlar sisteme yansıtılmıştır. 

2. Adaylar,  en geç 16 Ocak 2018 Salı günü saat 17:00'a kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Merkezine şahsen verecekleri dilekçe ile sonuçlara itiraz edebilirler. 

3. Sonuçlara yapılan itirazlar ilgili komisyonlar tarafından incelenecek ve ilgili komisyonun vermiş olduğu karar sisteme anlık olarak yansıtılacaktır. Dolayısıyla, yapılan itirazlara ilgili komisyon tarafından verilecek karar sonucu açıklanan listelerde değişiklik olabilir.

 

Kesin olmayan başvuru sonuçlarını görmek için tıklayınız...

Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı Doktara Programı Mülakat ve Başvuru Sonuçları için tıklayınız...