2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sonuçları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

           Yurt dışından öğrenci kabulü işlemleri  sonucunda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt  işlemleri asil adayların 31 Ağustos-02 Eylül  2016 tarihleri arasında, asil adaylardan kayıt yaptırmayan olması halinde belirlenen yedek adayların kayıtları da  19-21 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Önemli Not: Üniversitemize yerleşen adaylara "Kabul Mektubu" başvuru esnasında kullanmış oldukları e-mail adreslerine gönderilecektir. Ayrıca posta ile gönderilmeyecektir. Bu sebeple yerleşen öğrencilerimiz e-mail'lerini kontrol etmeleri (önemsiz, junk, spam maillerine de bakılması gerekmektedir.) gerekmektedir. Mail gelmeyen adaylara, tarafımıza ulaşması halinde gerekli işlem yapılacaktır.

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan yada Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi",

2- Sınav Sonuç  belgesinin aslı,

3- Pasaportun aslı ve Türkçe'ye çevrili noterden onaylı fotokopisi,

4- Banka dekontu, (Kayıt sırasında  öğrenim ücretinin yatırılacağı banka adı ve hesap numarası verilecektir.)

5-  Türkiye içinde başvuruda bulunan ve herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmiş olup, Üniversitemize kaydolmak isteyen adayların dışındakilerden, Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları "Öğrenim Vizesi",

6- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

7- İkametgah tezkeresi,

8- Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,

9- 4 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı.),

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5-T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşlığından ayrıldıklarını belirten adayların T.C. vatandaşlığından ayrıldıklarına dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

KAYIT YERİ

Kayıtlar Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezi Binasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır. 

 

Not: İtirazlar neticesinde başvurular tekrar incelenmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda oluşan yeni listeler aşağıdaki gibidir.

 

----- ASIL OLARAK YERLEŞEN ĞRENCİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

----- YEDEK OLARAK YERLEŞEN ĞRENCİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

----- ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ