2016-2017 Bahar Yarıyılı için Üniversitemiz Ders Kayıtlarının Uzatılması İle İlgili Duyuru..

Üniversitemiz yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında süresi içinde ders kaydı yaptıramayanlardan dilekçe veren ve 23 Şubat 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat dilekçe verenlerden mazeretleri uygun görülen öğrencilere 1 (bir) gün süreyle 27/02/2017 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar  ders kayıtlarını yapabilmelerine Üniversitemiz Senatosunun 22/02/2017 tarihli ve 201.005.029 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

Mazeretleri uygun görülen öğrencilerin listesi 24 Şubat 2017 tarihinde internet sitemizde ilan edilecektir. Söz konusu mazeretleri uygun görülen öğrenciler ders kayıtlarını yapmak için 27/02/2017 Pazartesi günü saat 17.00'ye (öğrenim ücreti / katkı payı yatıracak öğrenciler dahil) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelmeleri gerekmektedir. 

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü