YÖNETİM
 

Mustafa TOPAKTAŞ

Öğrenci İşleri Daire Başkanı
topaktas@erciyes.edu.tr
437 49 47
Dahili 10500

 
NURSEL DANACI
 

Şube Müdür
(Dahili 10500)
nurseld@erciyes.edu.tr

 
SONER SALTI

Şube Müdürü
(Dahili 10500)
soners@erciyes.edu.tr